Reglement voor alle reizigers

 • Volg altijd de aanwijzingen van onze chauffeurs op.
 • Passagiers met een zware lichamelijke of psychische beperking kunnen alleen vervoerd worden indien zij begeleiding hebben.
 • De Dorpsbus is niet berekend op het vervoer van personen in een rolstoel of bed.
 • Er kan alleen met pinpas afgerekend worden (geen contant geld of met OV-chipkaart).
 • Het is verboden om  medewerkers en passagiers zonder toestemming te filmen / fotograferen.
 • Bagage in de daarvoor bestemde rekken of onder de stoel.
 • Alleen het drinken van water is toegestaan in de bus.
 • Wij vervoeren geen personen die onder invloed zijn van drank of drugs.
 • Eigen rommel opruimen, eventueel in de daarvoor bestemde afvalbak.
 • Geen (geluids)overlast veroorzaken richting chauffeur en andere passagiers.
 • Roken is niet toegestaan (ook geen elektrische sigaret).
 • Op skeelers of rolschaatsen in de bus is om veiligheidsredenen niet toegestaan.
 • Voeten horen op de grond, niet op de stoelen.
 • Gebruik van de noodknop en/of noodhamer is alleen toegestaan in onveilige, levensbedreigende situaties.
 • Te melden bij reservering:
  • Er is een rolstoel in de bus beschikbaar.
   Uw eigen rolstoel kan helaas niet mee.
  • Uw (inklapbare) rollator kan mee.
  • (Huis)dieren zijn niet toegestaan, uitgezonderd een hulphond of blindengeleidehond mits herkenbaar aan een geleide-tuigje.